Διοικητικά Όργανα της Παιδαγωγικής Σχολής και του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από τα μέλη των Γενικών Συνελεύσεων των δύο Tμημάτων.
Γραμματεία: Ηλέκτρα Φράι-Αργυροπούλου (κατ’ ανάθεση)

Γενική Συνέλευση του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πρόεδρος: Καθηγητής Κωνσταντίνος Φωτιάδης
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Καθηγητής Αντρέας Ανδρέου

Μέλη:

 1. Μέλη Δ.Ε.Π.
 • Λεμονίδης Χαράλαμπος, Καθηγητής
 • Μπέσσας Δημήτριος, Καθηγητής
 • Φωτιάδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής
 • Ανδρέου Αντρέας, Καθηγητής
 • Παπαδοπούλου Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Ακριτόπουλος Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Ηλιάδου - Τάχου Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Τσακιρίδου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Πνευματικός Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Δημητριάδου Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Χατζηεφραιμίδης π. Ειρηναίος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Καμαρούδης Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Θωίδης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής
 • Αναστασίου Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής (σε άδεια άνευ αποδοχών)
 • Νικολαντωνάκης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Σπύρτου Άννα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Ιορδανίδης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Γρίβα Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Σακελλαρίου Αγγελική, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Κασβίκης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Μαλανδράκης Γεώργιος, Λέκτορας
 1. Εκπρόσωπος μελών Ε.Τ.Ε.Π.
  Αθανάσιος Βαϊτσάκης
 2. Έξι (6) εκπρόσωποι των προπτυχιακών φοιτητών
 3. Ένας (1) εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών
 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf

Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας | Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κατασκευή & συντήρηση: Απόστολος Πουγαρίδης
Άδεια Creative Commons