Δομή του Προγράμματος Σπουδών

(Mε βάση το άρθρο 24 του Ν. 1268/82, το άρθρο 9 του Ν.  2083/92 και το άρθρο 1 του Ν. 2188/94). 
   
Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημο¬τικής Εκπαίδευσης Φλώρινας περιλαμβάνει εξαμηνιαία μαθήματα, πρακτική ά¬σκη¬ση στο Πρότυπο Πειραματικό και τα συνεργαζόμενα δημοτικά σχολεία και προ¬αιρετική πτυχιακή εργασία. Το πρόγραμμα είναι κατά τέτοιον τρόπο διαμορφωμένο, ώστε για τη λήψη του πτυχίου να απαιτούνται τουλάχιστον οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών. Σε κάθε εξαμηνιαίο μάθημα αντιστοιχούν δύο αριθμοί• ο ένας εκφράζει τις «Ακαδημαϊκές Πιστωτικές μονάδες» (ΠΜ) και ο άλλος τις «Πιστωτικές Μονάδες» (Credits) σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Κατοχύρωσης Μονάδων Ακαδημαϊκών Μαθημάτων – European Credit Transfer System (E.C.T.S.), που δείχνουν τον φόρτο εργασίας των φοιτητών. Mία διδακτική μονάδα (ΠΜ) αντιστοιχεί σε μία ώρα εβδομαδιαίας διδασκαλίας επί ένα εξάμηνο, προκειμένου για αυτοτελή διδασκαλία μαθήματος, και σε μία μέχρι τρεις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και άσκησης επί ένα εξάμηνο, όταν πρόκειται για μαθήματα που συνδυάζονται με εργαστηριακές, φροντιστηριακές ή πρακτικές ασκήσεις. Μία μονάδα φόρτου εργασίας (E.C.T.S.) αντιστοιχεί σε 25 έως 30 περίπου ώρες εργασίας στο αντικείμενο του μαθήματος. Για κάθε εξάμηνο ο συνολικός φόρτος εργασίας των φοιτητών υπολογίζεται στις 30 μονάδες Ε.C.T.S. Για τη λήψη του πτυχίου απαιτούνται τουλάχιστον εκατόν εβδομήντα μία πιστωτικές μονάδες (171 ΠΜ), οι οποίες αντιστοιχούν σε διακόσιες σαράντα μονάδες E.C.T.S. (8 εξάμηνα Χ 30 = 240 E.C.T.S.).
 
 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf

Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας | Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κατασκευή & συντήρηση: Απόστολος Πουγαρίδης
Άδεια Creative Commons