Ειδικές επταμελείς επιτροπές

Ημερομηνία υποβολής Θέμα
Τρίτη, Ιανουάριος 15, 2013 - 11:03 Συγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής για την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική Μεθοδολογία»
Παρασκευή, Νοέμβριος 23, 2012 - 14:01 Συγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής για τη μονιμοποίηση της κ. Άννας Σπύρτου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική και η Διδακτική της»
Παρασκευή, Νοέμβριος 23, 2012 - 12:23 Συγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής για την κρίση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με γνωστικό αντικείμενο «Ορθοδοξία και Πολιτισμός»
 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf

Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας | Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κατασκευή & συντήρηση: Απόστολος Πουγαρίδης
Άδεια Creative Commons