Κατ’ Επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα (YE)

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά (YE) είναι τα μαθήματα που κατατάσσονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες και προσφέρονται για να τα επιλέξει ο φοιτητής, με την υποχρέωση η επιλογή του αυτή να αντιστοιχεί σε δύο από τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας (σύνολο: 6 μαθήματα). Οι κατηγορίες είναι οι εξής: α) Επιστήμες της Αγωγής, β) Ανθρωπιστικές Επιστήμες και η Διδακτική τους και γ) Θετικές Επιστήμες και η Διδακτική τους. Εφόσον επιλεγούν από το φοιτητή τα συγκεκριμένα μαθήματα – με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω – , θεωρούνται στο εξής ως Υποχρεωτικά και κανένα δεν μπορεί να αντικατασταθεί από άλλο Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό μάθημα. Εξαίρεση μπορεί να ισχύσει εφόσον κάποιο συγκεκριμένο μάθημα έχει πάψει πια να προσφέρεται, οπότε θα πρέπει να αντικατασταθεί από άλλο μάθημα της ίδιας κατηγορίας.
 
Τα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά (ΥΕ) μαθήματα αποβλέπουν στην εμβάθυνση σε επιμέρους θέματα και προβλήματα της επιστήμης αναφοράς τους και παράλληλα στη μύη­ση και εξοικείωση του φοιτητή με την ερευνητική διαδικασία. Για το λόγο αυτό έχουν κυρίως σεμιναριακή ή εργαστηριακή μορφή. Στα πλαίσια ενός τέτοιου μαθήματος οι φοιτητές αναλαμβάνουν την εκπόνηση γραπτών εργασιών και ειση­γή­σεων ή μικρές επιμέρους έρευνες, ατομικές ή συλλογικές, οι οποίες γίνο­νται είτε αυτοτελώς είτε στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων των διδασκόντων. Κάθε Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό μάθημα μπορεί να επιλεγεί από 30 φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο˙ ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί, εφόσον το μάθημα επιλεγεί ως μάθημα Ελεύθερης Επιλογής από φοιτητές του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων ή εφόσον τα προσφερόμενα μαθήματα στην κάθε κατηγορία δεν μπορούν να καλύψουν τον απαιτούμενο αριθμό θέσεων.
 
Στα τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών δε δίνεται η δυνατότητα για συμμετοχή σε Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα, επειδή το πρόγραμμα αυτών των εξαμήνων καλύπτεται σε μεγάλη έκταση από Υποχρεωτικά Μαθήματα. Η δυνατότητα αυτή δίνεται για πρώτη φορά στο 4ο εξάμηνο, ενώ στα επόμενα εξάμηνα τα περιθώρια για συμμετοχή σε Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα αυξάνονται βαθμιαία. Εξάλλου αρκετά από τα μαθήματα αυτά προαπαιτούν την επιτυχή εξέταση σε αντίστοιχα Υποχρεωτικά μαθήματα. Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις ενός Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικού μαθήματος, ο φοιτητής που το είχε επιλέξει υποχρεούται να το παρακολουθήσει ξανά σε επόμενο εξάμηνο, εφόσον προσφέρεται. Μόνο στην περίπτωση που δεν προσφέρεται το μάθημα αυτό, είναι δυνατό να αντικατασταθεί από άλλο Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό μάθημα της ίδιας ομάδας μαθημάτων.
 

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)
 
ΚΩΔ
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ECTS
ΠΜ
ΥΕ 131
Αναλυτικά Προγράμματα
Β. Παπαδοπούλου
4
3
ΥΕ 132
Διδακτική της Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής
Κ. Δημητριάδου
4
3
ΥΕ 133
Παιδαγωγική του ελεύθερου χρόνου
Ι. Θωίδης
4
3
ΥΕ 135
Ιστορία  της Αγωγής
Σ. Ηλιάδου - Τάχου
4
3
ΥΕ 136
Εννοιολογική ανάπτυξη
Δ. Πνευματικός
4
3
ΥΕ 134
Οργάνωση και Λειτουργία σχολικής μονάδας
Γ. Ιορδανίδης
4
3
ΥΕ 137
Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών και Προβλημάτων Συμπεριφοράς
Δ. Αναστασίου
4
3
                                                                                                                    
 
Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)
 
ΚΩΔ
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ECTS
ΠΜ
ΥΕ 231
Ο Ελληνισμός της Ρωσίας και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης
Κ. Φωτιάδης
4
3
ΥΕ 232
  Νεοελληνική Ποίηση – Παιδική Ποίηση
Α. Ακριτόπουλος
4
3
ΥΕ 267
Μουσειακή Εκπαίδευση (ΥΕ234)
Α. Ανδρέου
4
3
ΥΕ 239
Παραδοσιακοί χοροί
Κ. Σέμογλου
4
3
ΥΕ 240
Μέτρηση και Αξιολόγηση αντιληπτικο-κινητικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων
Κ. Σέμογλου
4
3
ΥΕ 249
Μουσική Θεωρία και Πράξη
Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό 
4
3
ΥΕ 265
Το λεξιλόγιο: περιγραφή και διδασκαλία του
   Α. Σακελλαρίου
    4
3
ΥΕ 256
Στρατηγικές γλωσσικής εκμάθησης  και επικοινωνίας
Ε. Γρίβα
4
3
ΥΕ 258
Εναλλακτικές μορφές Αξιολόγησης των Γλωσσικών Δεξιοτήτων
Ε. Γρίβα
4
3
ΥΕ 261
Ειδικά θέματα Διδακτικής της Ιστορίας
Κ. Κασβίκης
4
3
 
 
Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Θετικών Επιστημών (ΘΕ)
 
ΚΩΔ
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ECTS
ΠΜ
ΥΕ 331
Κατασκευή εκπαιδευτικού υλικού για τα Μαθηματικά με χρήση Πληροφορικής Τεχνολογίας
Χ. Λεμονίδης
4
3
ΥΕ 332
Επιστημολογία
Κ. Νικολαντωνάκης
4
3
ΥΕ 333
Εφαρμοσμένη Στατιστική
Ε. Τσακιρίδου
4
3
ΥΕ 335
Σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού
Ν. Φαχαντίδης
4
3
ΥΕ 345
Διαχείριση Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας Ι
Ε. Τσακιρίδου
4
3
ΥΕ 349
Εφαρμογές προγραμμάτων για την αειφορία στο δημοτικό σχολείο
Γ. Μαλανδράκης
4
3
ΥΕ 431
Β' Φάση:Διδακτική της Μελέτης Περιβάλλοντος
Γ. Μαλανδράκης
4
3
 
 
Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής Άσκησης
 
Θεωρητική και πρακτική διδακτική κατάρτιση
ECTS
ΠΜ
Β' φάση
Διδακτική επιμέρους μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου
 
ΥΕ 431
Διδακτική της Μελέτης Περιβάλλοντος
5
3
ΥΕ 432
Διδακτική των Θρησκευτικών
5
3
ΥΕ 433
Διδακτική των Εικαστικών
5
3
ΥΕ 434
Διδακτική της Μουσικής
5
3
ΥΕ 435
Διδακτική της Φυσικής Αγωγής
5
3
 
 
 

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα (ΥΕ) & Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) Εαρινού Εξαμήνου

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)
 
ΚΩΔ
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ECTS
ΠΜ
ΥΕ/ΕΕ 140
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Β. Παπαδοπούλου
4
3
ΥΕ/ΕΕ 142
Ολοήμερο σχολείο. Θεωρία και πράξη
Ι. Θωίδης
4
3
ΥΕ/ΕΕ 145
Ηθική και Συναισθηματική ανάπτυξη
Δ. Πνευματικός
4
3
ΥΕ/ΕΕ 144
Iστορία της Εκπαίδευσης στη Μακεδονία
Σ. Ηλιάδου - Τάχου
4
3
ΥΕ/146
Νοητική Καθυστέρηση και αναπτυξιακές αναπηρίες
Δ. Αναστασίου
4
3
ΥΕ/ΕΕ 151
Συμβουλευτική μαθητών - γονέων
Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό 
4
3
ΥΕ/ΕΕ 154
Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Γ. Ιορδανίδης
4
3
ΥΕ/ΕΕ 155
Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας σε μικτές τάξεις
Κ.Δημητριάδου
4
3
 
 
 
Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)
 
ΚΩΔ
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ECTS
ΠΜ
ΥΕ/ΕΕ 242
Μικρασιατικός Ελληνισμός
Κ. Φωτιάδης
4
3
ΥΕ/ΕΕ 243
Διδακτική της Λογοτεχνίας
Α. Ακριτόπουλος
4
3
ΥΕ/ΕΕ 244
Πεζογραφική Λογοτεχνία για Παιδιά & Εφήβους
Α. Ακριτόπουλος
4
3
ΥΕ/ΕΕ 245
Γλωσσοπαιδαγωγικά θέματα
Σ. Καμαρούδης
4
3
ΥΕ/ΕΕ 248
Παιδαγωγικές Κινητικές Εφαρμογές
Κ. Σέμογλου
4
3
ΥΕ/ΕΕ 254
 Πολιτισμικά Στοιχεία Ολυμπιακών Αγώνων του 4ου αιώνα μ.Χ.
π. Ειρ. Χατζηεφραιμίδης
4
3
ΥΕ 255
Μακεδονία & Προσφυγικός Ελληνισμός
Κ. Φωτιάδης
4
3
ΥΕ/ΕΕ 257
Εισαγωγή στη Διγλωσσία: Διγλωσσία & Εκπαίδευση
Ε. Γρίβα
4
3
ΥΕ/ΕΕ 262
Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Πολιτισμού
Κ. Κασβίκης
4
3
ΥΕ/ΕΕ 263
Ιστορία & Εικόνα
Α. Ανδρέου
4
3
ΥΕ/ΕΕ 264
Κείμενα Ελληνικής Γλώσσας
Σ. Καμαρούδης
4
3
ΥΕ/ΕΕ 266
Ο γραμματισμός στο σχολείο: κατανόηση και  παραγωγή κειμένων
Α. Σακελλαρίου
4
3
 
 
 
Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Θετικών Επιστημών (ΘΕ)
 
ΚΩΔ
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ECTS
ΠΜ
ΥΕ/ΕΕ 337
Στοιχεία Ιστορίας των Μαθηματικών και Μαθηματική Εκπαίδευση
Κ. Νικολαντωνάκης
4
3
ΥΕ/ΕΕ 338
Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου στις Φυσικές Επιστήμες
Α. Σπύρτου
4
3
ΥΕ/ΕΕ 339
Εικονική Πραγματικότητα και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Τεχνητής Ευφυΐας
Ν. Φαχαντίδης
4
3
ΥΕ/ΕΕ 342
Εφαρμογές Εκπαιδευτικής Έρευνας
Ε. Τσακιρίδου
4
3
ΥΕ/ΕΕ 346
Διαχείριση Επιχειρηματικότητας και καινοτομίας ΙΙ
Ε. Τσακιρίδου
4
3
 
 
Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής Άσκησης
 
 Θεωρητική και πρακτική διδακτική κατάρτιση
ECTS
ΠΜ
Β' φάση
Διδακτική επιμέρους μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου
 
 
ΥΕ 431
Διδακτική της Μελέτης Περιβάλλοντος
5
3
ΥΕ 432
Διδακτική των Θρησκευτικών
5
3
ΥΕ 433
Διδακτική των Εικαστικών
5
3
ΥΕ 434
Διδακτική της Μουσικής
5
3
ΥΕ 435
Διδακτική της Φυσικής Αγωγής
5
3
  

 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf

Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας | Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κατασκευή & συντήρηση: Απόστολος Πουγαρίδης
Άδεια Creative Commons