Μαλανδράκης Γεώργιος

Θέση: Λέκτορας

Γνωστικό Αντικείμενο: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

Γραφείο: 215

Τηλέφωνο: 23850 - 55095

e-mail: gmalandrakis at uowm.gr, gmalandr at yahoo.gr

Προσωπική ιστοσελίδα: http://users.uowm.gr/gmalandrakis

 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι:
  • Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιτήμιο Κρήτης.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής (master), Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιτήμιο Κρήτης. 
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιτήμιο Κρήτης. 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
  • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Εκπαίδευση για την αειφορία
  • Ιδέες – αντιλήψεις παιδιών για τα περιβαλλοντικά ζητήματα
  • Ανάπτυξη διδακτικών και μαθησιακών διαδικασιών και μεθόδων οι οποίες αποσκοπούν στην εννοιολογική ανάπτυξη μαθητώ/τριών για τα περιβαλλοντικά ζητήματα
  • Διδακτική φυσικών επιστημών  
Διδασκόμενα Μαθήματα:
  • Περιβαλλοντική εκπαίδευση – Εκπαίδευση για την αειφορία [4ο εξάμηνο]
  • Διδακτική Μελέτης Περιβάλλοντος [5ο και 6ο εξάμηνο]
  • Σχεδιασμός, οργάνωση, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης [7ο εξάμηνο]  

 

 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf

Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας | Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κατασκευή & συντήρηση: Απόστολος Πουγαρίδης
Άδεια Creative Commons