Σακελλαρίου Αγγελική

 

Θέση: Επίκουρος Καθηγήτρια

Γνωστικό αντικείμενο: Εφαρμοσμένη γλωσσολογία στην εκπαίδευση

Τηλέφωνο: 23850 - 55012

Γραφείο: 317

E-mail: asakellariou at uowm.gr

 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
  • Πτυχίο Φιλολογίας με ειδίκευση στη Γλωσσολογία από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (D.E.A.) στη Γλωσσολογία από την Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales του Παρισιού.
  • Διδακτορικό Δίπλωμα (Doctorat) στη Γλωσσολογία από την Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales του Παρισιού με επόπτη καθηγητή τον Oswald Ducrot.
  • Μεταδιδακτορικό Δίπλωμα στη Διδακτική της Γλώσσας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Διδακτική της γλώσσας, γραμματικά φαινόμενα, λεξιλόγιο, κειμενικά είδη.
Επίσης, γενικότερα, η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο τα πορίσματα της θεωρητικής μελέτης της γλώσσας μπορούν να συνδεθούν με τη διδακτική της.
 
Διδασκόμενα μαθήματα
  • Η ελληνική γλώσσα και η γραμματική της (Υ203)
  • Διδακτική της γλώσσας (Υ402)
  • Το λεξιλόγιο: περιγραφή και διδασκαλία του(επιλογής)
  • Γραμματισμός στα κειμενικά είδη (επιλογής)
 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf

Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας | Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κατασκευή & συντήρηση: Απόστολος Πουγαρίδης
Άδεια Creative Commons