Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας 2017-2018»

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων 
σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 
στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής 
εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού 2017-2018» – αρ. 
πρόσκλησης 02/2018

 

 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf

Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας | Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κατασκευή & συντήρηση: Απόστολος Πουγαρίδης
Άδεια Creative Commons