Ειδικές επταμελείς επιτροπές

Ημερομηνία υποβολής Θέμα
Κυριακή, Νοέμβριος 13, 2016 - 15:26 Μονιμοποίηση τoυ κ. Κωνσταντίνου Κασβίκη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
Δευτέρα, Οκτώβριος 3, 2016 - 14:05 Μονιμοποίση της κ. Αγγελικής Σακελλαρίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
Τρίτη, Ιούνιος 24, 2014 - 15:52 Συγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης από εξέλιξη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο ΠαιδαγωγικόΤμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΠΔΜ, με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»
Τρίτη, Ιούνιος 24, 2014 - 15:47 Συγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης από εξέλιξη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο ΠαιδαγωγικόΤμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΠΔΜ, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική και η Διδακτική της»
Τρίτη, Ιούνιος 24, 2014 - 15:35 Συγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης από εξέλιξη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο ΠαιδαγωγικόΤμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΠΔΜ, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Παιδαγωγική»
Τρίτη, Ιούνιος 11, 2013 - 13:32 Συγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής για τη μονιμοποίηση του κ. Κωνσταντίνου Νικολαντωνάκη του Στυλιανού του Δημητρίου σε θέση Επίκουρου Καθηγητή του ΠΤΔΕ του ΠΔΜ με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»
Τετάρτη, Απρίλιος 17, 2013 - 11:26 Συγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής για τη μονιμοποίηση του κ. Γεωργίου Ιορδανίδη του Δημητρίου σε θέση Επίκουρου Καθηγητή του ΠΤΔΕ του ΠΔΜ με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης»
Πέμπτη, Μάρτιος 28, 2013 - 12:29 Συγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΠΔΜ, με γνωστικό αντικείμενο "Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στην Εκπαίδευση"
Πέμπτη, Μάρτιος 28, 2013 - 12:24 Συγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΠΔΜ, με γνωστικό αντικείμενο "Διδακτική της Ιστορίας και του Πολιτισμού"
Τετάρτη, Φεβρουάριος 6, 2013 - 12:15 Συγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΠΔΜ, με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Γλώσσα και η Διδακτική της»
 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf

Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας | Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κατασκευή & συντήρηση: Απόστολος Πουγαρίδης
Άδεια Creative Commons