Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)

 

Ομότιμοι Καθηγητές
Μπέσσας Δημήτριος
23850-55023 dmpessas@uowm.gr
Φωτιάδης Κωνσταντίνος 23850-55019 kfotiadis@uowm.gr

Καθηγητές
Ακριτόπουλος Αλέξανδρος 23850-55017 aakritop@uowm.gr
23850-55009
aandreou@uowm.gr
23850-55013 siliadou@uowm.gr
23850-55021
xlemon@uowm.gr
Παπαδοπούλου Βασιλική 23850-55029 vpapa@uowm.gr
Πνευματικός Δημήτριος 23850-55035 dpnevmat@uowm.gr
Τσακιρίδου Ελένη 23850-55011 etsakir@uowm.gr
Αρχιμ. Ειρηναίος Χατζηεφραιμίδης 23850-55039 exatzief@uowm.gr

Αναπληρωτές Καθηγητές
Γρίβα Ελένη 23850-55027 egriva@uowm.gr
Δημητριάδου Αικατερίνη 23850-55015 adimitriadou@uowm.gr
Θωίδης Ιωάννης 23850-55033 ithoidis@uowm.gr
Ιορδανίδης Γεώργιος 23850-55062 giordanidis@uowm.gr
Καμαρούδης Σταύρος 23850-55025 akamarou@uowm.gr
Νικολαντωνάκης Κωνσταντίνος 23850-55066 knikolantonakis@uowm.gr
23850-55041 aspirtou@uowm.gr

Επίκουροι Καθηγητές
23850-55026
kkasvikis@uowm.gr
Μαλανδράκης Γεώργιος 23850-55095 gmalandrakis@uowm.gr
23850-55012
asakellariou@uowm.gr

Λέκτορες
23850-55083
gpalegeo@uowm.gr

 

 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf

Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας | Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κατασκευή & συντήρηση: Απόστολος Πουγαρίδης
Άδεια Creative Commons