Θωίδης Ιωάννης

Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνική Παιδαγωγική

Γραφείο: 203

Τηλέφωνο: 23850 - 55033

E-mail: ithoidis at uowm.gr

 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι:
  • Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (1982)
  • Magister Artium (M.A.) στην Παιδαγωγική, Ψυχολογία και Φιλοσοφία στο τμήμα της Εμπειρικής Παιδαγωγικής του Λουδοβίκειου Μαξιμιλιάνειου Πανεπιστημίου του Μονάχου (1989).
  • Διδακτορικό στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημο­τικής Εκπαίδευσης Φλώρινας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλο­νίκης, με θέμα «Σχολείο και ελεύθερος χρόνος. Συμβολή στην προ­βληματική του ελεύθερου χρόνου στα πλαίσια της λει­τουργίας των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» (2002).
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
Ελεύθερος χρόνος – εκπαίδευση ελεύθερου χρόνου, παιδική ηλικία, ολοήμερη εκπαίδευση - ολοήμερο σχολείο, κοινοτική εκπαίδευση, εκπαίδευση εκπαιδευτικών.
 
Διδασκόμενα Mαθήματα:
  • Κοινωνικοπαιδαγωγικές δράσεις στο δημοτικό σχολείο (Υ 110)
  • Παιδαγωγική αλληλεπίδραση και κοινωνικές σχέσεις στη σχολική τάξη (Υ 114)
  • Παιδαγωγική του ελεύθερου χρόνου (ΥΕ 133)
  • Ολοήμερο σχολείο: Θεωρία και πράξη (ΥΕ 142)
  • Κατ’ οίκον εργασίες:     Θεωρία και πράξη (ΥΕ 149)
  • Καινοτόμοι θεσμοί: Ολοήμερη εκπαίδευση (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα)
 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf

Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας | Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κατασκευή & συντήρηση: Απόστολος Πουγαρίδης
Άδεια Creative Commons