Κασβίκης Κώστας

Θέση: Επίκουρος Καθηγητής

Γνωστικό αντικείμενο: Διδακτική της Ιστορίας και Πολιτισμού

Γραφείο: 112

Τηλέφωνο: 23850 - 55026

E-mail: kkasvikis at uowm.gr

 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι:
  • Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης
  • Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας, Α.Π.Θ.
  • Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ.
  • Μετεκπαίδευση στο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Δημ. Γληνός», Α.Π.Θ.
  • Μεταπτυχιακές σπουδές στην αρχαιολογία στο Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας, Α.Π.Θ.
  • Διδακτορικό με θέμα «Αρχαιολογικές αφηγήσεις στην εκπαίδευση» στο Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας, Α.Π.Θ.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
Διδακτική Ιστορίας, Μουσειακή εκπαίδευση, Αρχαιολογία και εκπαίδευση, Έρευνα σχολικών εγχειριδίων, Δημόσια αρχαιολογία και πολιτικές του παρελθόντος
 
Διδασκόμενα Μαθήματα:
  • Διδακτική της Ιστορίας (Y403)
  • Ειδικά θέματα διδακτικής της ιστορίας (YE261)
  • Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων πολιτισμού (ΥΕ262)
  • Μουσειοπαιδαγωγική στο Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μουσειολογίας, Α.Π.Θ. / Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf

Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας | Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κατασκευή & συντήρηση: Απόστολος Πουγαρίδης
Άδεια Creative Commons