Λεμονίδης Χαράλαμπος

Θέση: Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική των Μαθηματικών

Γραφείο:206

Τηλέφωνο: 23850 - 55021

E-mail: xlemon at uowm.gr

 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι - Σπουδές:
  • Πτυχίο Μαθηματικών του ΑΠΘ
  • Μεταπτυχιακό στη Διδακτική των Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Luis Pasteur του Στρασβούργου. 
  • Διδακτορικό στη Διδακτική των Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Luis Pasteur του Στρασβούργου
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Χρήση των Τεχνολογιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών, μαθησιακές δυσκολίες και διδασκαλία των Μαθηματικών, οι νοεροί υπολογισμοί, κατασκευή εκπαιδευτικού υλικού, εκπαίδευση εκπαιδευτικών.

Διδασκόμενα Μαθήματα σε προπτυχιακό επίπεδο:

  • Διδακτική Μαθηματικών
  • Πρακτική άσκηση Β’ Φάση
  • Κατασκευή εκπαιδευτικού υλικού και διδασκαλία των Μαθηματικών με τη χρήση των ΤΠΕ

Διδασκόμενα Μαθήματα σε μεταπτυχιακό επίπεδο:

  • Σύγχρονα θέμα της διδασκαλίας των Μαθηματικών
  • Διδασκαλία Μαθηματικών με χρήση των ΤΠΕ  
  • Μαθησιακές δυσκολίες και διδασκαλία/μάθηση μαθηματικών.

Βιογραφικό σημείωμα

 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf

Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας | Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κατασκευή & συντήρηση: Απόστολος Πουγαρίδης
Άδεια Creative Commons