Παλαιγεωργίου Γιώργος

Θέση: Λέκτορας

Γνωστικό Αντικείμενο: Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Γραφείο: 108

Τηλέφωνο: 23850 - 55083

e-mail: gpalegeo at uowm.gr

Προσωπική ιστοσελίδα: http://gpalegeo.me

 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι:
  • Πτυχίο Πληροφορικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Aλληλεπίδραση Μαθητευόμενων-Υπολογιστών στο τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 
Αλληλεπίδραση μαθητών-υπολογιστών, Web 2.0, ubiquitous computing, διδακτικές μεθοδολογίες για την αξιοποίηση του Web 2.0, συμμετοχική σχεδίαση, στάσεις απέναντι στους υπολογιστές, ηθική και υπολογιστικές μηχανές.
 
Διδασκόμενα Μαθήματα:
  • Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση (Υ305)
  • Εκπαιδευτικό Λογισμικό (Υ302)
  • Σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού (ΥΕ335)
  • Εικονική Πραγματικότητα και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Τεχνητής Ευφυΐας (ΥΕ/ΕΕ339)
  • Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση (ΠΜΣ - ΚΟΡ005)
  • Αρχές διαμόρφωσης και αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού(ΠΜΣ - ΚΟΡ006)
 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf

Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας | Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κατασκευή & συντήρηση: Απόστολος Πουγαρίδης
Άδεια Creative Commons