Προσωπικό Βιβλιοθήκης

Γκόγκου Αικατερίνη
βιβλιοθηκονόμος
Διοικητικό Προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ 
τηλ: 2385055054
 
Τσιλιγκαρίδου Ιωάννα
Διοικητικό Προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ
τηλ: 2385055054
 
 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf

Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας | Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κατασκευή & συντήρηση: Απόστολος Πουγαρίδης
Άδεια Creative Commons