Αίθουσες Διδιασκαλίας

 
Αίθουσα Α1 
Θέσεις: 46
 
 
 
Αίθουσα Α2
Θέσεις: 100
 
 
 
Αίθουσα Α3
Θέσεις: 147
 
 
 
Αίθουσα Α4
Θέσεις: 87
 
 
 
Αίθουσα Α6
Θέσεις: 42
 
 
 
Αίθουσα Α7
Θέσεις: 68
 
 
 
Αίθουσα Α9
Θέσεις: 40
 
 
 
Αίθουσα Α10
Θέσεις: 46
 
 
 

 

University of Western Macedonia
Florina School of Education | Department of Primary Education
Site setup & maintenance: Apostolos Pougaridis
Creative Commons License