Έκτακτο Διδακτικό προσωπικό

Για τα παρακάτω μαθήματα προσλαμβάνονται έπειτα από σχετική προκήρυξη διδάσκοντες
 
Χειμερινό Εξάμηνο
  • Σχολική Ψυχολογία και Συμβουλευτική
  • Διδακτική της Μουσικής 
  • Ειδική Αγωγή
  • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
Εαρινό Εξάμηνο
  • Θεωρίες Μάθησης και Μαθησιακές Δυσκολίες
  • Λαογραφία 
  • Διδακτική της Μουσικής
  • ΔΙ.ΜΕ.Π.Α. Γ΄ Φάση
  • Συγκριτική Παιδαγωγική
University of Western Macedonia
Florina School of Education | Department of Primary Education
Site setup & maintenance: Apostolos Pougaridis
Creative Commons License