Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί από την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Κάθε χρόνο αποσπώνται εκπαιδευτικοί από την Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για τις ανάγκες των πρακτικών ασκήσεων, των εργαστηρίων και της διδασκαλίας ξένης γλώσσας.
 
University of Western Macedonia
Florina School of Education | Department of Primary Education
Site setup & maintenance: Apostolos Pougaridis
Creative Commons License