Επιτροπές Τμήματος

1. Επιτροπή Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)
 • Κωνσταντίνος Φωτιάδης
 • Σοφία Ηλιάδου – Τάχου
 • Δημήτρης Πνευματικός
 • Άννα Σπύρτου
 • Γεώργιος Ιορδανίδης
2. Επιτροπή Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Αναμόρφωσης του Προγράμματος Σπουδών
 • Κωνσταντίνος Φωτιάδης
 • Χαράλαμπος Λεμονίδης
 • Δημήτρης Μπέσσας
 • Δημήτρης Πνευματικός
 • Σοφία Ηλιάδου – Τάχου
 • Ιωάννης Θωίδης
 • Εκπρόσωποι Φοιτητών
3. Επιτροπή Συγγραφής Οδηγού Σπουδών
 • Δημήτρης Πνευματικός
 • Ιωάννης Θωίδης
 • Κατερίνα Δημητριάδου
 • Άννα Σπύρτου
4. Συντονιστικό Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
 • Χαράλαμπος Λεμονίδης
 • Αλέξανδρος Ακριτόπουλος
 • Σοφία Ηλιάδου-Τάχου
 • Δημήτρης Πνευματικός
5. Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων
 • Δημήτρης Πνευματικός
 • Ιωάννης Θωίδης
6. Επιτροπή ERASMUS
 • Κωνσταντίνος Νικολαντωνάκης
 • Γεώργιος Μαλανδράκης
University of Western Macedonia
Florina School of Education | Department of Primary Education
Site setup & maintenance: Apostolos Pougaridis
Creative Commons License